Evas Vin Och Mat

         Dryckesprovningar och Utbildning

Sweden Wine Club: www.swedenwineclub.se

Muhren Catering: www.muhren.se

Elite Hotels: www.elite.se

Vin & Avec: www.vinochavec.com

LAKRITSROTEN www.lakritsroten.se

Vin & Finess 

Smakateljén www.smakateljen.se

Munskänkarna www.munskankarna.se

DryckesListan: www.dryckeslistan.se


Eva Weckström är medlem i: 

Sveriges Vinskribenters Förening samt Sommelierföreningen